Västra city växer

Västra city växer

Västra City är Stockholms stads benämning på en expansiv del av staden nära Stockholms Centralstation och Cityterminalen. På sikt ska hela spårområdet från Tegelbacken, utefter Klara sjö, till Karlberg däckas över och bebyggas med bostäder och kommersiella lokaler med kontor, butiker och restauranger. Stockholm fattade den 23 april 2009 beslutet om att påbörja planarbetet för den nya stadsdelen.

 

Planeringen bygger på att den kommer att uppföras i tre etapper. Den första etappen påbörjades 2012, i den ingår Karlbergs torn. Nästa etapp beräknas påbörjas 2020 när citybanan är färdig, i den kommer Stockholms city att utvidgas till området kring Centralstationen. I den andra etappen ingår bland annat 500 till 700 nya bostadslägenheter. Den tredje etappen kommer vara färdig kring 2030 och innefatta hela spårområdet mellan Tegelbacken och Karlberg. De senaste åren har ett flertal stora företag valt att etablera sig i området.