Inspektionen för socialförsäkring

Fakta

Plan 5-6 / 1 245 kvm

CATEGORY
ABOUT

Initiativet till ISF togs av regeringen under 2007 och i november 2008 beslutade regeringen för att inrätta Inspektionen för socialförsäkringen. ISF har till uppgift att genom tillsyn och granskning att kontrollera säkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Verksamheten finansieras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 65 miljoner kronor.