Envac AB

Fakta

Plan 3 / 322 kvm

CATEGORY
ABOUT

Envac AB är ett svenskt företag med mer än 50 års erfarenhet inom automatiserad avfallshantering, och ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige. Envac uppfann sopsugen, det vill säga vakuumteknik för avfallshantering, i början av 60-talet. Idag finns systemet installerat över hela världen, i bostadsområden, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flygplatser. Envac är världsledande inom automatiserad avfallshantering och har 35 kontor i 20 länder i Europa, Mellanöstern, Asien och Australien.