Dataföreningen Kompetens AB

Fakta

Plan BV / 1 076 kvm

CATEGORY
ABOUT

Dataföreningen Kompetens är ett utbildningsbolag för kompetensutveckling inom Affär, Ledning, Verksamhet och IT. Målet är att erbjuda Dataföreningens medlemmar marknadens bästa vidareutbildningar inom IT, verksamhetsutveckling och management. Varje år tar bolaget emot cirka 3 000 kursdeltagare inom 150 olika utbildningsaktiviteter.