Talentum

Fakta

Plan 2 / 1 412 kvm

CATEGORY
ABOUT

Talentum Sverige är mediehuset med starka och nischade magasin, digitala plattformar, eventverksamhet och mervärdestjänster inom B2B-segmentet och områdena teknik, ekonomi, finans, marknadsföring, juridik, arbetsrätt och HR. Tillsammans når och hjälper vi beslutsfattare och ledningsgrupper att lyckas i sin yrkesroll, och privat.