ETT ÄNNU BÄTTRE FLEMING 7
Vi vill göra ett av Stockholms bästa kontor ännu bättre.
Här kan du ta del av våra utvecklingsplaner och projekt.

EN FASTIGHET UNDER UTVECKLING

 

Även den bästa sak kan bli bättre. Mengus som äger fastigheten har ambitionen att göra Fleming 7 till ett ännu bättre kontor. I planerna finns bland annat utveckling av gatuplanet och en förbättring av entréerna.

 

Målsättningen är att skapa en större öppenhet och transparens i syfte att nå samspel mellan gata och entré. Vi vill med den kommande ombyggnationen spegla husets struktur och skapa logik samtidigt som vi ökar kontakten och kommunikationen med gatan.

 

För att skapa större kontrast, variation och luftighet kommer vi inom kort att påbörja ett arbete med att förändra entré och fasad. Vi kommer att aktivera gatuplanet genom att flytta ut fasaden, skapa en tydligare entré med skärmtak och speglande material. En ny ljussättning med tydliga ljuslinjer kommer att förstärka intrycket av entrén på kvällen.

projekt_3d
DELPROJEKT 1: NY ENTRÉ

Med en ny entré till Fleming 7 vill vi skapa ett samspel mellan inne och ute.

Arbetet med den nya entrén är bara ett av flera kommande projekt i syfte att förbättra Fleming 7.
Vi gör förbättringarna i samarbete med våra hyresgäster. Välkommen att kontakta oss om du har bra utvecklingsidéer.