Ny entré till Fleming 7

Ny entré till Fleming 7

Även den bästa sak kan bli bättre. Mengus som äger fastigheten har ambitionen att göra Fleming 7 till ett ännu bättre kontor. I planerna finns bland annat en förbättring av husets entré och en utveckling av gatuplanet.

 

Målsättningen är att skapa en större öppenhet och transparens i syfte att nå samspel mellan gata och entré. Vi vill med den kommande ombyggnationen spegla husets struktur och skapa logik samtidigt som vi ökar kontakten och kommunikationen med gatan.

 

För att skapa större kontrast, variation och luftighet kommer vi inom kort att påbörja ett arbete med att förändra entré och fasad. Vi kommer att aktivera gatuplanet genom att flytta ut fasaden, skapa en tydligare entré med skärmtak och speglande material. En ny ljussättning med tydliga ljuslinjer kommer att förstärka intrycket av entrén under dygnets mörka timmar.

 

Arbetet med den nya entrén är bara ett av flera kommande projekt i syfte att förbättra Fleming 7. Vi gör förbättringarna i samarbete med våra hyresgäster.

 

Läs mer här