Mengus köper Härolden 44

Mengus köper Härolden 44

Mengus andra fond (Mengus 2011) – förvärvar kontorsfastigheten kv. Härolden 44 från GE Capital Real Estate. Fastigheten är belägen på Kungsholmen och inrymmer ca 8500 kvm uthyrbar area samt garage.

 

Fastigheten har tandvårds- och läkemedelsverket, immaterialrättsbyrån Brann och IT-företaget Tacton som största hyresgäster.

 

Den här fastigheten passar oss perfekt eftersom vår affärsidé är att förvärva kontorsfastigheter i Stockholm med potential för värdeskapande. Henric From, VD för Mengus

Fastigheten, som är belägen på Fleminggatan nära centralstationen, byggdes år 1964 som huvudkontor för Ångpanneföreningen (nuvarande ÅF). Byggnaden har en god teknisk struktur som möjliggör öppna planlösningar med ett rationellt och kostnadseffektivt lokalutnyttjande för dess hyresgäster.

 

Härolden 44 har ett förstklassigt läge, där efterfrågan på kontorslokaler är stark och hyresnivån är under tillväxt. Det finns även potentiella byggrätter som vi avser att utveckla under de närmaste åren.