Blog

FAR har flyttat till nya lekfulla lokaler

Fredag 8 december gick flyttlasset till FAR:s nya lokaler på Kungsholmen – ett stenkast från de gamla lokalerna. Efter åtta år på Kungsbron 2 i Stockholm var det dags för något nytt. Annelie Dahlqvist, vd på FAR AB och Maria Elg, HR-ansvarig på FAR berättar mer.

 

Varför flyttade FAR?
– I samband med strategiarbetet inför innevarande år gjorde jag, tillsammans med ledningsgruppen, bedömningen att vi behövde göra en genomgripande förändring för att nå målen med kompetensutveckling och ett effektivare FAR. Vi ville också skapa förutsättningar för avdelningarna att jobba tätare tillsammans. Lokalfrågan, var och hur vi sitter och hur vi arbetar i våra lokaler, är starkt kopplad till att kunna nå dessa mål, säger Annelie Dahlqvist.

 

Vad var viktigt när ni tittade på nya lokaler?
– Vi har skapat ett kontor med många informella mötesplatser och flera små samtalsrum. Utformningen av kontoret har skett efter workshops med medarbetare från alla avdelningar som tillsammans arbetade fram ett underlag till kravspecifikation. Vi har velat skapa en modern, funktionell och flexibel arbetsmiljö som bidrar till samarbete och trivsel. Det känns verkligen som vi har lyckats! En annan viktig aspekt var att vi även i fortsättningen ska ligga centralt för att underlätta för medlemmar och FAR-aktiva att besöka oss, säger Maria Elg.

– Sedan vill jag också gärna nämna att vi har skapat ett hållbart kontor. Exempelvis är all inredning, skrivare och möbler miljöklassade.

 

Hur speglar kontoret vår nya digitala värld?
– Vi har anpassat lokalerna till ett minskat behov av fysiska arkiv och lagringsutrymmen. Att vi gått över till Office 365 med bland annat OneDrive och Sharepoint har skapat en mer flexibel arbetsmiljö och den interna informationsspridningen sker från årsskiftet via vårt nya intranät. Vi har också försökt anpassa oss till mer moderna arbetssätt, exempelvis genom större möjlighet för digitala möten, säger Annelie Dahlqvist.