Citybanan

Citybanan

Det finns inte tillräckligt med spår i Stockholm. För närvarande drivs all tågtrafik – pendeltåg, regionala tåg, långa sträckor och godståg – på endast två spår. Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel som löper mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya stationer vid Odenplan och Stockholms Centralstation. När Citybanan är klar år 2017 kommer pendeltågen köras på egna spår i den nya tunneln. Övrig tågtrafik kommer att fortsätta att verka på de nuvarande spåren. Detta innebär att spårkapaciteten kommer att fördubblas, och tågen kommer att kunna köra oftare och mer punktligt.