Stadsplanering

40 är det nya 50 på Fleminggatan

Nästa år ändras hastigheten för en rad olika gator i inner- och ytterstaden. Västerbron, Fleminggatan och Hantverkargatan är några sträckningar som berörs. Målet är att öka trafiksäkerheten och minska buller och avgaser. Längre fram kommer hastighetsgränserna 50 och 70 kilometer i timmen försvinna.   Snart…

Nya planer för Fleming 7

Tidningen ”Vårt Kungsholmen” har uppmärksammat de förestående planerna på ombyggnad och påbyggnad av Fleming 7 och skriver så här:   Nu ska gamla Ångpanneföreningens hus på Fleminggatan byggas om. Två nya inglasade våningar för kontor läggs till – och bottenvåningen öppnas upp för helt ny…

Oslipade diamanter vid Sthlm C

Efterfrågan på kontorslokaler med närhet till Stockholm Centralstation har aldrig varit större. Det erfar fastighetsägaren Mengus som under senaste åren har investerat i tre kontors­fastigheter i området. Om ungefär ett år kommer de kunna erbjuda minst 5 500 kvm nyrenoverade moderna kontor på Vasagatan. ….

Citybanan

Det finns inte tillräckligt med spår i Stockholm. För närvarande drivs all tågtrafik – pendeltåg, regionala tåg, långa sträckor och godståg – på endast två spår. Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel som löper mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya stationer vid…

Västra city växer

Västra City är Stockholms stads benämning på en expansiv del av staden nära Stockholms Centralstation och Cityterminalen. På sikt ska hela spårområdet från Tegelbacken, utefter Klara sjö, till Karlberg däckas över och bebyggas med bostäder och kommersiella lokaler med kontor, butiker och restauranger. Stockholm fattade…

Ny centralstation

Pendeltågen kommer att flyttas från nuvarande spår när Citybanan är klar år 2017. Därefter kommer arbetet med att bygga en ny Centralstation att påbörjas. Den nya stationen kommer att vara belägen där det för närvarande är ett öppet område mellan Klarabergsviadukten och Kungsbron, precis framför…