Author: fleming7

Fleming 7 blir miljöklassad

Ägaren till fastigheten Fleming 7, Mengus har beslutat ansöka om miljöklassning enligt den världsledande BREEAM standarden. Mengus har sedan tidigare ett utbrett miljötänk och är medlem i SGBC Sweden Green Building Council.   På Fleming 7 bryr vi oss om hållbarhet och miljö. Det sporrar oss att…

Citybanan

Det finns inte tillräckligt med spår i Stockholm. För närvarande drivs all tågtrafik – pendeltåg, regionala tåg, långa sträckor och godståg – på endast två spår. Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel som löper mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya stationer vid…

Västra city växer

Västra City är Stockholms stads benämning på en expansiv del av staden nära Stockholms Centralstation och Cityterminalen. På sikt ska hela spårområdet från Tegelbacken, utefter Klara sjö, till Karlberg däckas över och bebyggas med bostäder och kommersiella lokaler med kontor, butiker och restauranger. Stockholm fattade…

Härolden blir Fleming 7

Mengus, som nyligen köpte fastigheten Härolden 44 på Fleminggatan i Stockholm har idag beslutat att benämna huset med Fleming 7. Att skapa ett varumärke för fastigheten är en del i Mengus strategi att stärka dess image och kvalitet. Fleming 7 kommer att vara den övergripande…

Ny centralstation

Pendeltågen kommer att flyttas från nuvarande spår när Citybanan är klar år 2017. Därefter kommer arbetet med att bygga en ny Centralstation att påbörjas. Den nya stationen kommer att vara belägen där det för närvarande är ett öppet område mellan Klarabergsviadukten och Kungsbron, precis framför…

Mengus köper Härolden 44

Mengus andra fond (Mengus 2011) – förvärvar kontorsfastigheten kv. Härolden 44 från GE Capital Real Estate. Fastigheten är belägen på Kungsholmen och inrymmer ca 8500 kvm uthyrbar area samt garage.   Fastigheten har tandvårds- och läkemedelsverket, immaterialrättsbyrån Brann och IT-företaget Tacton som största hyresgäster.  …