januari 2014

Citybanan

Det finns inte tillräckligt med spår i Stockholm. För närvarande drivs all tågtrafik – pendeltåg, regionala tåg, långa sträckor och godståg – på endast två spår. Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel som löper mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya stationer vid…