december 2013

Västra city växer

Västra City är Stockholms stads benämning på en expansiv del av staden nära Stockholms Centralstation och Cityterminalen. På sikt ska hela spårområdet från Tegelbacken, utefter Klara sjö, till Karlberg däckas över och bebyggas med bostäder och kommersiella lokaler med kontor, butiker och restauranger. Stockholm fattade…